Özgür ve Özerk Olmayan Üniversiteler Sadece Meslek Okuludur

Bilim ancak demokrasinin bulunduğu, anayasal bir sisteme sahip, hukukun her durumda üstün olduğu, örgütlü bir sivil toplum kültürüne sahip, hak ve özgürlüklerin koşulsuz kabul edildiği, gönencin halka yayıldığı ülkelerde uzun vadede kök salar, serpilir, büyür. Gerisi gerçekten lafügüzaftır. Daha fazla

Apollo 11 Belgeselinin İş Ahlakı Hakkında Düşündürdükleridir

Ama benim arzuladığım, tarifini de: “Kişiyi çalışmaya isteklendiren ve çalışırken etik ilkeleri kendi çabasıyla harmanlayabileceği, kişiyi sınırlarını zorlamaya ve kendini aşmaya teşvik eden çalışma ahlakı.” şeklinde yapacağım bu itici gücün bizim ülkemiz ortalamasına yabancı olduğu çok açık.Daha fazla

Politik Doğruculuğun İyi Niyetlisi

Politik doğruculuğun her türlüsünü sevimsiz buluyorum ama burada bahsedeceğim formu kötü niyetten doğan hali değil, aşırı merhametin dönüştüğü hali, yani iyi niyetli politik doğruculuk. Biraz da merhametin sınırları hakkında konuşmak istiyorum.Daha fazla

Burada Kalmak, Böyle Kalmaktır

İnsanın dünyasını değiştirmesi, zihninin üzerinde kısıtları kaldırması, koşullanmalardan kurtulması için mutlaka bir değişikliğe gitmesi şart. … “Buradan” gitmek, “böyle oluştan” gitmektir; “Burada” kalmak, “böyle” kalmaktır çünkü.Daha fazla

Geçicilik Çağı ve Butik Büyükler

Sosyal medyanın “influencer” çağındayız ve artık kimse ne büyük yazar, ne büyük sanatçı, ne büyük düşünür, ne büyük önder beklemesin. Büyüklerin çağı bitti. Kalıcıların, ustaların çağı bitti. Geçiciliğin, etkileşimlerin çağındayız.Daha fazla

Her Şey Olmuşken, Her Şeyi Reddetmek

Tolstoy daha yaşarken tüm dünyada ermiş olarak kabul edilen, en büyük yazardı. İnsanlar Tolstoy ne yazarsa yazsın, havada kapıyorlardı. Hatta bazıları, Tolstoy’un yazmasına mahkumdular. Ününün, şöhretinin zirvesindeydi ve burada yalnızdı: Yaşayan yazarların bir numarası konumundaydı ve bu tartışmaya kapalıydı. Lakin uzun ömrünün son zamanlarını tüm dinlerden ve felsefelerden çıkarak; tüm ünvanlarını, zenginliğini, dünyalığını, soyluluğunu, yazmış olduğu tüm eserlerini reddederek; ıssız bir köydeki bir köylü gibi yaşayarak geçirdi ve hayata gözlerini bir hiç olma arzusuyla yumdu.
Tolstoy’u bu noktaya getiren neydi?Daha fazla

Kimlik Siyasetinin Mutluluk Kısırlığı

Görece sert bir başlık oldu, ama durumu özetlediğini düşünüyorum: Ekonomi, insan hakları, adalet, ifade özgürlüğü konularında kriz yaşayan ülkelerin ortak özelliği, din ve millet kimlikleri ile siyaset yapan muhafazakar iktidarlar veya kendisi de bir dine dönüşen marksist iktidarlar tarafından yönetiliyor olmaları: Kimlik siyasetinin bu ülkeler için standart siyaset tarzı olması.Daha fazla